سامانه ناظر (پورتال مدیریت فرآیندهای درون سازمانی)

سامانه ناظر به سفارش سازمان صدا و سیما در سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد. این سامانه براساس تحلیل نیاز سازمان در راستای ایجاد سهولت و حذف مراحل بسیار و صرفه جویی در زمان، طراحی و پیاده سازی شد. سیستمی شدن یک فرآیند در سازمان موجب کاهش خطای انسانی و افزایش بهره‌وری می‌شود. سامانه ناظر با توجه به مراحل گردشکار و شبیه سازی جامع نیازمندی‌ها توانسته جایگزین قدرتمند برای فرآیندهای سخت و زمان بر گذشته باشد.

سامانه ناظر (پورتال مدیریت فرآیندهای درون سازمانی)

تکنولوژی ها

adonisjs
AdonisJS
git
Git
mssql
MSSql
nginx
Nginx
nodejs
NodeJS
redis
Redis
vue
Vue
vuetify
Vuetify
windows-server
Windows Server